Searching Inventory...

Dekontaminacija laka

Dekontaminacija laka

Svakodnevnom upotrebom vozila tijekom određenog vremena možemo primijetiti da površina laka postaje pomalo gruba. Razlog tome je razna površinska kontaminacija koja se čvrsto veže za površinu te ju nije moguće ukloniti klasičnim pranjem. Uglavnom su to čestice metala (zračna hrđa), ostaci katrana, biljna smola, ostaci insekata, itd…

Organska kontaminacija je obično vidljiva i tipični oblici takve kontaminacije su katran, biljna smola i ostaci insekata. Vežu se poput “superljepila” za površinu vozila. Kako se te kontaminacije kroz vrijeme akumuliraju , ne samo da će estetski dojam vozila biti umanjen nego će i otjecanje vode sa površine biti značajno reducirano. Štoviše, ostaci insekata koji se duže vrijeme zadržavaju na laku mogu ostaviti trajna oštećenja zbog korozivnog efekta uzrokovanog organskim kiselinama u njihovim ostacima.

Anorganska kontaminacija je uglavnom nevidljiva golom oku i tipična je pojava na površini. Uglavnom se odnosi na: čestice koje se nalaze u zraku uzrokovane industrijskim aktivnostima, kočionu prašinu, čestice prašine sa tračnica, “overspray” ostaci laka koji su dospjeli na površinu nestručnim radovima na vozilu i čestice koje izlaze sa ispušnim plinovima prilikom redovne upotrebe vozila.

dekontaminacija-aka

dekontaminacija laka

                          © 2023 AS Centar by Symmetria